KISAH PENCIPTAAN

 

Tujuan Umum  : Anak diharapkan dapat menjaga dan merawat ciptaan Tuhan, dengan baik.

Tujuan Khusus  : Setelah minggu gembira  ini anak diharapkan dapat:

 1. Menceritakan kembali kisah penciptaan mulai dari hari pertama sampai dengan keenam.

 2. menyebutkan nama makluk hidup yang diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke enam.

 3. Menjelaskan funsi ciptaan Tuhan untuk manusia.

 4. Menyebutkan sikap-sikap yang baik dalam memelihara dan menjaga ciptaan Tuhan.

 5. menempel gambar makluk ciptaan Tuhan pada piring ciptaan/papan flanel

Sumber Bahan : Kejadian 1: 1-31

Alat Peraga      : Lingkungan alam sekitar, VCD Kisah Penciptaan, gambar papan Flanel

Langkah-langkah :

1. Perayaan

 1. Lagu Pembukaan    "ALANGKAH MEGAH'

               Ref.   Alangkah megah karya-Mu Tuhanku Pencipta

                        Semesta alam Kau atur.

                        Solo:    Segala makhluk ciptaan-Mu sungguh mengagumkan kami .... Ref

                                    Peredaran bintang Kau atur angkasa Kau kuasai..... Ref

 1. Doa Pembukaan : Bapa Yang maha Pencipta kami bersyukur kepada-Mu atas segala ciptaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami untuk kami gunakan dan kami pelihara. Bapa, sekarang kami mengalami berbagai macam bencana seperti banjir, tanah longsor, lumpur di Sidoarjo-Surabaya,hutan dibakar dan sebagainya.Kami menyadari semuanya terjadi karena perbuatan manusia yang tidak mau menjaga ciptaanMu dengan baik. Bapa, ajarilah kami untuk menjaga lingkungan hidup dan sesama kami. Agar kamipun dapat hidup bahagia dengan semua ciptaanMu. Berkatilah semua orang yang sedang menderita karena bencana alam. Sebab Engkaulah Tuhan kami,kini dan sepanjang masa. Amin

 2. Pembacaan lilin kecil.

2. Penghayatan

 1. Cerita  Bergambar  "ALLAH MENCIPTAKAN LANGIT BUMI BESERTA ISINYA"

  Catatan : Saat cerita, pembina menunjukkan gambar yang sesuai dan ditempel pada papan flanel. Dalam kurung yang dibuat menujukkan keterangan gambar)


          Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum ada bentuk, masih kosong, tidak ada satu maklukpun di sana. Gelap gulita menutupi samudera raya. Tetapi, Roh Allah melayang- layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah:  "jadilah terang" maka terang itu jadi.Dan, Allah memisahkan terang itu dari gelap.Allah melihat semuanya itu baik. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari Pertama.

                  (pembina menunjukkan gambar  terang (siang ) dan gelap (malam)

         Berfirmanlah Allah: " jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit.Itulah hari kedua

                  (pembina menunjukkan gambar langit)

          Berfirmanlah Allah : "hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan, jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat (gambar darat ditujukkan) dan kumpulan air itu laut (gambar ). Kemudian Allah bersabda lagi: "Hendaklah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan yaitu jenis tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan yang menghasilkan buah-buahan." maka tanah itu menumbuhkan tunas- tunas muda. Allah melihat semuanya itu baik. Itulah hari ketiga. (gambar tumbuh-tumbuhan).

         Berfirmanlah Allah "Jadilah benda- benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Dan, jadilah demikian. Penerang untuk siang namanya matahari (gambar matahari) untuk menyinari bumi  dan untuk menguasai malam namanya bulan dan bintang- bintang (gambar). Itulah hari keempat.

         Berfirmanlah Allah: "Hendaklah dalam air berkeriapan makluk yang hidup (ikan) dan hendaklah burung (gambar burung) beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Maka Allah menciptakan semua jenis binatang yang ada di laut baik besar maupun kecil dan segala jenis burung yang bersayap. Selain itu Allah menciptakan segala jenis bintang. Lalu Allah memberkati semuanya itu dengan berkata " berkembangbiaklan dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung- burung di bumi bertambah banyak. Jadilah demikian. Itulah hari Kelima.

          Hari keenam Allah berfirman: Baiklah kita membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung dan semua binatang, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan manusia;laki-laki dan perempuan (gambar) Kemudian, Tuhan memberkati mereka" beranakcuculah yang bertambah banyak penuhilah muka bumi." Kamu Kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, semua bintang termasuk bintang liar dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Untuk makananmu Kuberikan segala jenis tumbuhan yang menghasilkan biji dan buah-buahan.

          Hari ketujuh Allah beristirahat dan memberkati semua ciptaanNya supaya dapat hidup bahagia.

   

 2. Tanya Jawab :

  1. Berapa hari Allah menciptakan bumi dan segala isinya ? ( 6 hari )

  2. Sebutkan makluk ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari keenam.

  3. Hari keberapa Allah beristirahat ? ( ke tujuh )

  4. Apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia ? ( mengurus ikan-ikan, burung-burung dan semua bintang, termasuk binatang liar dan melestarikan tumbuh-tumbuhan )

 3.  Pendalaman

           Adik-adik yang terkasih, setelah mendengar ceritera tentang kisah penciptaan, kita mengetahui bahwa Allah begitu baik terhadap kita. Ia menciptakan semua yang ada di dunia ini untuk manusia. Misalnya:

  Manusia diberi tugas oleh Tuhan untuk merawat, memelihara semua ciptaanNya dengan baik. Kita sudah memakai semua ciptaan Tuhan untuk hidup. kita bisa makan, bisa minum, bisa hidup karena Tuhan yang memberi. Tuhan minta supaya kita juga membantu Dia untuk merawat dan menjaga ciptaan Tuhan itu. Apa yang bisa kita buat ?

  Adik- adik yang terkasih, Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk memakai ciptaan lain untuk hidup tetapi Tuhan minta supaya makluk itu dijaga dan dirawat juga untuk kepentingan kita.

3. Pengungkapan (beberapa pilihan)

 1. Mengajak  anak-anak  melihat  pemandangan alam di sekitarnya.

 2. Nonton VCD

 3. Membuat doa syukur dan doa untuk orang yang sedang menderita

 4. menempel gambar ciptaan Tuhan pada piring ciptaan.

  1. Pembina menyiapkan piring ciptaan dari kertas / foam

  2. pembina menggunting jenis- jenis ciptaan Tuhan menggunakan kertas asturo

  3. anak diminta untuk menempel kertas yang sudah digunting pada piring.

4. Kesaksian

5. Perwujudan: Anak diminta untuk menanam pohon dalam pot atau di halaman rumah dan diharapkan membawanya ke sekolah minggu (bagi yang menanam dalam

                         pot)

6. Penutup

 1. Doa  penutup : Allah  yang  Mahakuasa, kami  anak-anakMu  mengucap  syukur  dan  terima  kasih  atas  segala  bimbinganMu   pada kegiatan  minggu  gembira  ini. Ya  Bapa  ajarlah  kepada  kami   untuk  selalu  mengucapkan  syukur  atas  segala pemberianMu  lewat  segala  perbuatan  kami  sehari-hari.Dan semoga  Engkau selalu menyertai  kami  untuk  sekarang  dan selama-lamanya , Demi  Kristus  Tuhan  kami  Amin.

 2. Lagu  Penutup " SYUKUR  BAGIMU  YA  TUHAN"

                      ____  ___      ___

                1    1    1  .   1    1    1 / 7   7.  .

       Ref. Syukur  ba  -  gi- Mu  ya  Tuhan

              Syukur  bagiMu  ya   Tuhan         

              Syukur  bagiMu  ya   Tuhan

              Syukur  bagiMu  ya   Tuhan

                      Karena  dunia  yang  baik  dan  yang  bagus  ini

                      Kau  cipta  bagi  kami... Putramu.....Reff.

Kembali ke halaman depan